Географія Чернігівської області

Більша частина Чернігівської області лежить на Придніпровській низовині (Чернігівське Полісся) і тільки північно-східну частину (Новгород-Сіверське Полісся) займають відроги Середньоруської височини, а крайні південно-східні райони — Полтавська рівнина.

Пласкій, іноді положисто-хвилястій, поверхні області, п’ята частина якої вкрита лісами, особливої мальовничості та природної поважності додають широкі долини рівнинних, але швидкоплинних рік — Дніпра та його лівих припливів — Десни, Снову, Сейму та інших.