Історія Чернігівської області

Перші поселення давньої людини на теренах краю з’явилися в середньому палеоліті (понад 50 тис. років тому).

У VII—VIII ст. тут жили східнослов’янські племена сіверян і полян, а в XI ст. утворилося величезне Чернігівське князівство. У 1239—1240 pp. поліські землі захопили та-таро-монголи, після яких ці терени контролювали Велике князівство Литовське (друга половина XIV—XV ст.), Московська держава (XVI ст.) і Річ Посполита (перша половина XVII ст.).

Після Визвольної війни (1648—1654) і Переяславської угоди з Московською державою (1654) Чернігівщина стає частиною козацької автономії, що проіснувала до 1775 р. Згодом Чернігівське і Новгород-Сіверське намісництва увійшли до складу Малоросійської (1797), а потім Чернігівської (1802) губерній Російської імперії.