Спасо-Преображенська церква

Центральну частину Любеча прикрашає прекрасна будівля — Спасо-Преображенська церква. Західним масивним фасадом вона виходить на Красну площу.

Спасо-Преображенська церква - пам'ятка Любеча

Мурований однобанний храм збудований коштом власників Любеча — поміщиків Милорадовичів як родинна усипальниця. Церква закладена у 1811 р., освячена у 1817 р.

За типом є купольною ротондою з прилеглими за сторонами світу чотирма портиками спрощеного тосканського ордера. Церковна територія обгороджена залізним решітчатим парканом з елементами художньої ковки. У 1850-х рр. західний портик розібрали, прибудувавши, натомість, видовжене рамено із дзвіницею та новим чотириколонним портиком головного входу.

У другій половині XX ст. приміщення церкви використовувалося як склад. Довгий період церква стояла напівзруйнованою.

Тільки у 1992 р. її повністю відновили. Зараз це — єдина діюча церква Любеча. Лаконічні монументальні форми пам’ятки ставлять її в шерег найкращих взірців ротондальних храмів України. До того ж, це одна з найоригінальніших пізньокласицистичних (ампірних) будівель на Лівобережжі.

На початку XX ст. в Любечі було вісім церков, вік деяких з них налічував понад п’ять століть. Але протягом XX ст., в результаті антирелігійних гонінь, усі вони були зруйновані.