Історія Київської області

Цікаві місця Київщини в історичному контексті

Береги річки Дніпра і його приток вважаються одним із стародавніх місць поселення людини. Палеолітична стоянка на відрогах кирилівських височин, відкрита археологом В. Хвойкою в Києві в 90-х роках XIX ст.в районі сучасної вул. Фрунзе (колись – вул. Кирилівська), вказує на те, що горби були заселені вже в період угасання льодовика (біля 30 тис. років до нашої ери).

У Броварському районі поблизу сіл Літочки, Соболівка на берегах Десни знайдено кераміку неолітичної доби. На Яготинщині, в селі Добранічівка, виявлено стоянку первісних людей, вік якої 10—12 тисяч років! Аби уявити цю історичну глибину, слід згадати, наприклад, що економічний розквіт Шумеру був 4,5 тис, а перші три піраміди в Єгипті зведені близько 4,4 тис. років тому… Як бачите, вік деяких цікавих місць Київської області сягає перідоу Неоліту.

Вище згаданий В. Хвойка на території сучасного Обухівського району, біля села Трипілля, відкрив сліди поселення осілих землеробських племен, які заселяли територію Придніпров’я в III—II тисячоріччях до нашої ери., внаслідок чого в науковий обіг увійшло поняття «трипільська культура». Знахідки трипільської культури складають цілу епоху в археології і дозволяють говорити про далеку давнину культурних традицій середнього Придніпров’я, про стійкість і самобутність розвитку місцевого осілого населення. Цікаві місця, пов’язані з Трипільською культурою, можна відвідати у с. Трипілля Київської області.

Ранньоскифська доба позначена існуванням на території Обухівщини підгірцівської (від назви села Підгірці Київської області) археологічної культури. З пізньоскифської доби (III ст. до н.е. і II ст. н.е.) археологами досліджено зарубинець-корчуватську культуру, яка залишила по собі на теритрії району 530 цікавих пам’яток – поховальних курганів, що зберігалися до початку XX ст.

Перше тисячоріччя до нашої ери і перші сторіччя нашої ери являють собою важливий етап історії, коли поступово складались слов’янські племена.

Разом з Києвом, стольним градом древньої слов’янської держави Русі, яка була колискою трьох братніх народів — російського, українського і білоруського – стародавні міста Київщини протистояли ударам татаро-монголів. На території Київської області збереглися численні цікаві місця часів Київської русі – залишки слов’янських гродищ.

Дещо молодший вік мають цікаві місця у Київській області, пов’язані з історією українського козацтва. Наприклад, козацька церква у Фастові, Палієва гора у Білій Церкві.

У 1654 році, на історичній Переяславській Раді було прийнято рішення про возз’єднання України з Росією. Цікаві місця, пов’язані з історичною Переяславською Радою, свято зберігаються у м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

З цього часу усовно починається період Російський період історії Київської області.

До революції 1917 р. Київська губернія була доволі відсталим сільськогосподарським районом. Промисловість займала в економіці губернії незначне місце, причому більша частина підприємств належала іноземним капіталістам. Селяни-бідняки віками працювали на землі, господарями якої були не вони. На одне селянське господарство припадало 3,3 десятини всіх видів землі, а на поміщицьке — 660 десятин. Неоегким було життя робітників і селян Київської губернії до революції.

Нова епоха в історії України почалась після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Трудящі Київщини вписали чимало славних сторінок в літопис революційних боїв за владу Рад на Україні. На Київщині діяли прославлена Перша Кінна армія, легендарні дивізії Щорса, Котовського, Пархоменка. Про це розповідають численні визначні місця і історичні пам’ятники. Але не все в історії так однозначно. То ж на території Київської області ми знайдемо також чимало цікавих мість, присвячених не лише червоним, але усім учасникам буремних післяреволюційних подій.

За роки Радянської влади доволі бурхливо розвинулося народне господарство області. У Києві і в районах області були реконструйовані і збудовані десятки нов их заводів та фабрик.

Але мирна творча праця радянського народу була перервана фашистськими загарбниками, які по-розбійницьки напали на нашу Батьківщину. Неймовірні страждання принесла українському народові тимчасова фашистська окупація.

Мешканці Київської області самовіддано відстоювали честь і незалежність своєї Батьківщини на фронтах Вітчизняної війни, створювали грізні партизанські загони в тилу у ворога.

Великою перемогою радянського народу закінчилася війна. Героїчними зусиллями, з братньою допомогою усього радянського народу, і насамперед російського народу, трудящі Київщини загоїли рани, заподіяні війною.

У результаті успішного виконання завдань розвитку народного господарства Київщина перетворилася на їндустріально-колгоспну область. Трудящі області під керівництвом партійних організацій добились значних успіхів у розвитку важкої промисловості, зокрема таких її галузей, як металообробна і машинобудівна, хімічна і паливна, у виробництві електроенергії, будівельних матеріалів і т. д.

Розділ сайту “Київська область” знайомить з найважливішими цікавими історичними, історико-революціиними місцями і пам’ятниками, архітектурою та археологічними пам’ятками на території Київської області. В ньому стисло розповідається про цікаві місця, пов’язані з життям і діяльністю видатних людей, висвітлюється економіка, культура, сучасне будівництво та природа краю. В розділ не включені матеріали про місто Київ, оскільки готується окремий розділ по Києву.

Влаштуйте собі свято душі — подорож Київщиною, роздивляйтесь уважно навкруги, помічайте найдрібніші деталі ландшафту, розмірковуйте над назвами міст та сіл, слухайте людей — і тоді відпочинок не тільки принесе користь Вашому здоров’ю, а й поширить Ваші знання про цей край.